maxtax účtovníctvo

Poskytovanie právnych služieb

maxtax, s.r.o. má sídlo v Žiline. Je advokátskou kanceláriou, ktorej predmetom je poskytovanie právnych služieb pre spoločnosti, ale aj pre fyzické osoby. Zameriavame sa najmä na zmluvné poradenstvo a agendu spojenú s obchodným registrom a registrom partnerov verejného sektora. Klientov zastupujeme v súdnych konaniach a pred rozhodcovskými orgánmi.

Naše služby

Zvýšenie počtu dní dovolenky

Max Group | 28.01.2020 |

Každému zamestnancovi Zákonník práce garantuje minimálne 4 týždne dovolenky ako jej základnú výmeru.

ČÍTAŤ VIAC

Veľké zmeny v obchodnom registri

Max Group | 28.01.2020 |

V tomto článku sa budeme postupne venovať tým najdôležitejším zmenám, ktoré podnikateľov čakajú.

ČÍTAŤ VIAC

Zmeny v povinnosti overenia účtovnej závierky audítorom od roku 2020

Max Group | 26.01.2020 |

Od 1.1.2020 majú povinnosť overiť riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku audítorom aj verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť.

ČÍTAŤ VIAC

Novinky pri daňových výdavkoch po zaplatení v roku 2020

Max Group | 26.01.2020 |

Medzi výdavky zahrňované do základu dane až po ich zaplatení v roku 2019 patria.

ČÍTAŤ VIAC

AktualityBlog s aktuálnymi informáciami

BLOG

Referencie


Našim zámerom pri poskytovaní služieb je spokojnosť nášho klienta.

NAŠE REFERENCIE

Naši zamestnanci

Dominika
Dominika

-

Igor
Igor

-

Kontakt


MaxTax, k.s.
Jána Kollára 13/2014
0915 01 Nové Mesto n/V

tel.: +421(0)32 748 0900
fax: +421(0)32 748 0970
maxtax@maxtax.sk


IČO: 44 885 741
DIČ: 2022878132
IČ DPH: 2022878132

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sr, vl. č. 10085/R.Výpis z OR

Napíšte námViac o ochrane osobných údajov TU

KANCELÁRIE

MaxTax, k.s.
Jána Kollára 13/2014
915 01 Nové Mesto nad Váhom

tel.: +421(0)32 748 0900
fax: +421(0)32 748 0970
maxtax@maxtax.sk

1/4