MAXTAX / Virtuálna registračná pokladnica
Ponuka služieb
Kontakt
MaxTax, k.s.
1. mája 13/311
Kancelária: 
Jána Kollára 13/2014
915 01 Nové Mesto nad Váhom

tel.: +421(0)32 748 0900
fax: +421(0)32 748 0970
maxtax@maxtax.sk

IČO: 44 885 741
DIČ: 2022878132
IČ DPH: 2022878132

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sr, vl. č. 10085/R.Výpis z OR


Virtuálna registračná pokladnica

Od 1. apríla 2015 sa zmenou zákona rozšíril okruh subjektov, ktoré majú povinnosť evidovať príjem tržieb v hotovosti prostredníctvom registračnej pokladnice.
Finančná správa zároveň v tomto čase spúšťa do prevádzky projekt virtuálnych registračných pokladníc. Daňovník už nemusí kupovať klasickú ERP, ale bezplatne zaregistruje elektronickú pokladnicu na portáli finančnej správy. 
Tržby je potom schopný evidovať pomocou akéhokoľvek tabletu či počítača a doklady tlačiť na bežnej tlačiarni.
Viac informácií, odkaz na registráciu i samotnú VRP nájdete tu