MAXTAX / (15.05.2017) Register partnerov verejného sektora
Ponuka služieb
Kontakt
MaxTax, k.s.
1. mája 13/311
Kancelária: 
Jána Kollára 13/2014
915 01 Nové Mesto nad Váhom

tel.: +421(0)32 748 0900
fax: +421(0)32 748 0970
maxtax@maxtax.sk

IČO: 44 885 741
DIČ: 2022878132
IČ DPH: 2022878132

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sr, vl. č. 10085/R.Výpis z OR


(15.05.2017) Register partnerov verejného sektora

Ponúkame Vám komplexné služby v súvislosti s novou povinnosťou subjektov prijímajúcich finančné prostriedky z verejných zdrojov. Podrobnejšie informácie o povinnostiach nájdete tu Pre registráciu a ďalšie služby nám píšte na maxlaw@maxlaw.sk